Avel och Hälsa

Kommittéens ansvar och uppgift

Tillsammans med lokalklubbarna anordna utbildning och fortbildning av mentaldomare, mentalbeskrivare, mentaltestledare och mentalfiguranter.

 

Läs mer i arbetsordningen!