Hundägareutbildning

Kommittéens ansvar och uppgift

Tillsammans med lokalklubbarna anordna utbildning och fortbildning av distriktets lärare och instruktörer.

 

Läs mer i arbetsordningen!