Organisation

Kommittéens ansvar och uppgift

Kommittéen Organisation är inte bemannad utan styrelsen sköter dess åligganden.

Däremot har arbetsgruppen IT/Info utsetts av styrelsen. Gruppen ansvarar för distriktets hemsida och distriktskataloger.

 

Läs mer i arbetsordningen!