Valberedning

Kommittéens ansvar och uppgift

 

 

Läs mer i arbetsordningen!

Valberedning

Kenneth Brorsson

Valberedning Sammankallande

Thomas Forss

Valberedning

Kennet Gustafsson

1:a suppleant

073 82 01 613

Skicka e-post