Årsmöte Björnhults golfklubb, Falkenberg

Årsmötet avhölls på Björnhults golfklubb norr om Falkenberg. Susanne Kjellsdotter avtackades, då hon slutade som sekreterare. Sofia Köster, Falkenberg valdes till ny sekreterare och Jennika Klinker Stefansson, Laholm blev ny ledamot efter Jeanette Hallman som bytte och blev suppleant.

Vår vision

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.