Automatisk stängning av prov i SBK Tävling

2014-12-05 Meddelande från den centrala Tävlingsavdelningen:

Mera nytt i SBK Tävling:
Nu har det implementerat så att om man väl återöppnat en tävling en gång så stängs den inte automatiskt sedan.
Vi fick ju nyligen till automatisk stängning av proven, se nedan, men ovanstående gäller alltså om man
återöppnar tävlingar som stängts en gång.

2014-11-07 Meddelande från den centrala Tävlingsavdelningen:

En ny funktion finns nu i SBK Tävling.
Den innebär att alla tävlingar och prov (Bruks, Lydnad, IPO, Rallylydnad och MH, inte agility,
då vi fortfarande inväntar besked från Svenska agilityklubben) stängs automatiskt efter att sista
anmälningsdagen passerats.
Detta medför att arrangör som vill förlänga anmälningstiden själv får in och manuellt öppna anmälan igen.

 

Vår vision

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.